geodezja i kartografia

GEO-LEX Usługi Geodezyjne

ul. Kafar 14b,

97-306 Grabica

☏ 728 914 479 , ☏ 603 640 212

WWW: www.geo-lex.pl

e-mail: biuro@geo-lex.pl

NIP :

Opis działalności / oferta:

Wykonywanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych

Tyczenie:
✓ domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych,

✓ urządzeń infrastruktury technicznej

✓ sieci uzbrojenia terenu,

Pomiar inwentaryzacyjny (powykonawczy) budynków oraz sieci:

✓ elektroenergetycznych,

✓ wodociągowych,

✓kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.,

✓ gazowych,

✓ telekomunikacyjnych i TV kablowych

✓ ciepłowniczych,

✓ technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju, itp.

Pomiar powierzchni i kubatur:

✓ lokali mieszkalnych,

✓ lokali usługowych,

✓ hal produkcyjnych,

Obsługa inwestycji budowlanych, pomiary realizacyjne

Pomiar objętości mas ziemnych (hałd, nasypów itp.)

Pomiar osiadań budynków i budowli

Podział nieruchomości, rozgraniczenia oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Wznawianie znaków granicznych działek